Mackey & Judd

Minnesota Twins drop Game 1 to Houston Astros: Postseason losing streak reaches 17 games

Mackey & Judd react to the Twins dropping Game 1 of the Wild Card round to the Houston Astros. With the loss, the Twins postseason losing streak reaches 17 games…